Close

Logo Sopra Steria

Welcome on Sopra Steria website,
A new European leader in digital transformation

Our new Sopra Steria website will be going live soon at www.soprasteria.se. In the meantime you can close this window and continue to visit our existing site as usual.

  • €3.1 billion

    2013 pro forma revenue
  •  
  • 35,000+

    employees
  •  
  • 20+ countries

  •  
Den femte januari så bytte vi namn till Sopra Steria, efter fusionen med det franska konsultföretaget Sopra. Tills de nya hemsidorna är på plats i april så hittar du fortfarande information om oss på de existerande hemsidorna.

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag. Företaget har en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer, inklusive strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift. Sopra Steria hjälper stora privata och offentliga organisationer i Skandinavien och har djupgående kunskap om flera branscher. Företaget har 35 000 medarbetare i 20 länder och hade en proforma omsättning på 29 miljarder svenska kronor under 2013. I Skandinavien arbetar 1 300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,9 miljarder svenska kronor.